top of page

Hälsosamtal

Hälsosamtal är en viktig komponent vid barnpsykiatriska tillstånd och innefattar diskussioner och vägledning kring mat, sömn, fysisk aktivitet och skärmtid. Vi fokuserar på att främja en hälsosam livsstil och balans för barn och ungdomar, med syfte att stödja deras fysiska och psykiska välbefinnande. 

900 kr / 50 min

Samtalskontakt

Samtalsstöd med KBT (kognitiv beteendeterapi) för oro, ångest, nedstämdhet samt stödsamtal för generell vägledning och stöd och i påfrestande livssituationer. 

 

900 kr / 50 minuter

bottom of page