top of page

Integritetspolicy

BUP Spektrum respekterar din personliga integritet och ser till att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder BUP Spektrums webbplats. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

 

VÅRT ANSVAR

Barnpsykiatri specialist väst AB (559342-2412, Pressarevägen 2, 444 52 Stenungsund) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa. 

Vi behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen som gäller som lag i alla EU-länder från och med den 25 maj 2018. Behandlingen av personuppgifter inom vår verksamhet är tillåten eftersom den sker för att vi ska utföra uppgifter enligt avtal och lag. 

Barnpsykiatri specialist väst AB kommer bara att behandla dina personuppgifter i Sverige eller inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till, eller behandlas i, något land utanför EU/EES utan ditt uttryckliga samtycke.

VILKA  PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN OM DIG?‍

I samband med att du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster samlas in information men enbart i den mån som är nödvändigt för verksamhetens trygghet och fungerande. 

- Person- och kontaktinformation. När du skapar ett användarkonto behöver du ge oss uppgifter som ditt namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

- Hälsouppgifter om din fysiska och mentala hälsa som du delar med oss  när du använder våra tjänster.

- Tekniska data. När du använder våra tjänster samlas enhetsinformation in från din dator (eller mobila enhet), till exempel IP-adress, språk, typ av webbläsare och versionen på denna, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för ditt besök.  

LJUD OCH RÖRLIG BILD SPELAS INTE IN ELLER SPARAS.

Ljud och rörlig bild raderas i realtid och sparas självklart inte på något sätt efter mötet. Notera dock att bilder och filer som du själv laddar upp samlas in och sparas.

HUR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter används huvudsakligen för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Exempelvis:

- för att administrera ditt konto och för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster

- för att kunna kommunicera med dig

- för att behandla dig och föra patientjournal

- för att tillhandahålla kundtjänst

- för att utveckla och förbättra våra tjänster

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas bara så länge uppgifterna behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. Vissa personuppgifter kan dock behöva sparas en längre tid, till exempel måste din patientjournal sparas i minst tio år efter den senaste anteckningen.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Dina personuppgifter kan ibland behöva överföras till eller delas med andra, när det är nödvändigt eller motiverat. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:

- Personer som arbetar hos oss, men bara om personen deltar i vården av dig eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

- Leverantörer och underleverantörer som levererar olika typer av tjänster till Barnpsykiatri specialist väst AB. Till exempel utvecklas och tillhandahålls den digitala plattformen av Curoflow Technology AB på uppdrag av oss. omfattas av samma sekretessregler som gäller för Barnpsykiatri specialist väst AB och får bara behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från oss. Våra leverantörer får inte tillgång till dina hälsouppgifter eller andra uppgifter som finns i din patientjournal och omfattas av samma sekretessregler som gäller för Barnpsykiatri specialist väst AB.

- Remisser och recept på läkemedel.

-Myndigheter: vi kan även behöva lämna nödvändig information till myndigheter om det krävs enligt lag eller om du har godkänt det. 

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

- Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas och begära att vi bevisar att det finns berättigade skäl för behandlingen.

- Du kan när som helst begära en gratis kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, använts, delats m.m. Detta gäller även uppgifter som finns i din patientjournal.

- Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vissa uppgifter kan vi inte radera då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring.

- Du har rätt att få loggutdrag för att se vilka som har tittat på din journal.

- Du har rätt att kontakta och klaga hos integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Vill du veta mer? Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till info@bupspektrum.se eller genom att ringa oss på 0303–393510.

bottom of page