top of page

Psykoterapi med inriktning KBT vid brett spektrum av barnpsykiatriska tillstånd 

Individanpassad kognitiv beteendeterapi är en evidensbaserad
behandlingsmetod som har visat sig effektiv för en mängd olika psykiska problem. Vi erbjuder behandling för de flesta barnpsykiatriska tillstånd, till exempel ångest, depression, fobier och tvång. I KBT för barn och unga anpassas behandlingen utifrån ålder och mognad. Som förälder eller närstående är du oftast en del av behandlingen. I KBT jobbar vi med känslor, tankar och beteenden och utgår alltid från era behov och mål.

Individualterapi:

1300 kr / 50 minuter

Barn/ungdom och förälder:

1750 kr / 90 minuter

bottom of page