top of page

Upplyftande ordbok

Uppdaterat: 12 juli

Med vår serie “Upplyftande ordbok” vill vi uppmärksamma vikten och styrkan av ett inkluderande samhälle. Varje ord vi väljer att använda har en kraftig inverkan på hur barn ser på sig själva och hur de uppfattas av omgivningen.


Genom att använda positiva och stärkande ord kan vi:

🌈 Visa respekt för varje individ

🌈 Stärka barnens självbild och självförtroende

🌈 Minska stigmatisering och negativa etiketter

🌈 Fokusera på en persons positiva egenskaper istället för bara på de negativa


Vårt mål är att hjälpa barn att känna sig värdefulla och uppskattade för de unika kvaliteter de har. Vi menar inte med #UpplyftandeOrdbok att byta "negativa" ord till positiva eller ge intrycket att en neuropsykiatrisk diagnos är en styrka i sig. Vi vill dock betona att de personlighetsdrag som kan vara svårigheter i vissa eller de flesta sammanhang kan bli styrkor i andra situationer. Det är också viktigt att vi inte bara pratar med barn om deras diagnoser i negativa sammanhang, utan även när det är något positivt, när de lyckas med något de tidigare haft svårt med eller när de utmärker sig positivt. Vi vill även uppmärksamma att vårt samhälle är alltmer benäget att problematisera egenskaper som ingår i den neurotypiska utvecklingen.


 Låt oss fira varje barns unika styrkor och möjligheter! 🌟✨


För flera ordböcker följ oss på Facebook eller på Instagram.Коментарі


bottom of page