top of page
Father and Son Playing_edited.jpg

Autism utredning

Diagnostisering av autism: vad du bör veta

Livscoaching

Utredning av autism för barn och ungdomar som bor i närheten av Göteborg. Vår utredning är utformad för att ge en djupgående förståelse av barnets behov och de bästa sätten att bemöta det.

Vi börjar med en detaljerad anamnes, där vi samlar in information om tidigare och nuvarande svårigheter, medicinsk- och familjehistoria och eventuella faktorer som kan påverka barnets tillstånd. 

En central del av vår diagnostisering av autism är de psykologiska och tester vi genomför som är utformade för att kartlägga olika aspekter av social interaktion, kommunikationsförmåga och beteendemönster. Genom dessa tester kan vi identifiera specifika områden där barnet kan behöva stöd och intervention. Detta hjälper oss att skapa en individuell behandlingsplan som är skräddarsydd efter barnets behov och förutsättningar.

bottom of page