top of page

Tjänster

Vi erbjuder professionell och evidensbaserad vård för de flesta barnpsykiatriska tillstånd. Här kan ni läsa om de olika tjänster som vi erbjuder för att stödja och främja ert barns välmående.

Bedömning och behandling inom barnpsykiatri kan endast genomföras om båda vårdnadshavare samtycker till det. Den vårdnadshavare som bokar tjänsten för sitt barn har ett ansvar att informera den andra vårdnadshavaren om detta.

Akuta barnpsykiatriska situationer
 VIKTIG INFORMATION

Om du anser att ditt barn befinner sig i en akut situation, exempelvis på grund av självmordstankar, hallucinationer, plötsligt förändrat udda beteende, eller matvägran, bör du omedelbart kontakta 112 eller det akuta teamet på er ordinarie barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) för en snabb bedömning.

Detta gäller även om samtycke från den andra vårdnadshavaren inte har erhållits. Barnets akuta behov av bedömning och intervention är i dessa fall av högsta prioritet.

bottom of page