top of page

Ensamhet - En dold hot mot psykisk hälsa

En nyligen publicerad rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB) avslöjar en oroande siffra: ungefär 700 000 personer i Sverige rapporterar att de inte har en nära vän. Även om denna statistik omfattar alla åldersgrupper, är ensamhetens inverkan på barn och ungdomar särskilt bekymmersam med tanke på dess potentiella långsiktiga effekter. Ensamhetens långvariga närvaro kan leda till allvarliga psykiska hälsoproblem, inklusive depression och ångest. Isoleringen har ännu större påverkan på barn och ungdomar eftersom deras sociala färdigheter och självbilder fortfarande är under utveckling. Barn som drabbas av isolering kan ha svårare att utveckla positiva relationer i framtiden, vilket i sin tur kan förstärka känslan av isolering.

Vi alla behöver agera för att vända denna oroande utveckling!

Det är avgörande att vi alla, både som privatpersoner och professionella, förstår vårt ansvar och engagerar oss. Det handlar om att öka medvetenheten om ensamhetens effekter och vikten av gemenskap. Vi behöver skapa rätt sorts möjligheter som är inkluderande och stödjande.

Låt oss ta dessa siffror på allvar för våra barns och vår framtids skull och arbeta tillsammans för att skapa en ljusare framtid med ett samhälle där vi bryr oss om och tar hand om varandra.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page