top of page

Barnpsykiatriska diagnoser

Uppdaterat: 6 juli

Kan vi erbjuda rätt hjälp till alla som behöver det genom att fokusera på några få, ofta återkommande diagnoser? Bakom varje persons symtom finns en komplex värld av individuella utmaningar. Förutom att det finns många andra psykiatriska diagnoser kan vår mentala hälsa påverkas av otaliga andra viktiga faktorer, exempelvis psykosociala faktorer, livshändelser och fysiska sjukdomar. Fortsättning följer.
Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page