top of page

Barnets bästa

Vi drömmer om en värld där varje barn känner att de hör hemma, är älskade och värderade för den de är. En värld där alla barn har en stabil grund för psykiskt välbefinnande. Vi önskar att varje barn ska bli sedd och förstådd i sin helhet, där man tar hänsyn till de många olika faktorer som formar deras liv. #barnkonventionen #barnetsbästa #BUPSpektrum #psykiskohälsa #tryggbarndom


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page