top of page

Läkemedelsbehandling, receptförskrivning

Bup Spektrum Läkemedelsbehandling

Bedömning för medicinering ADHD/ADD

Det första steget är att bekräfta diagnosen och att medicinering behövs efter genomgång av utredningsmaterialet. Om vi bedömer att medicinering inte är rekommenderat då får ni en förklaring till detta och förslag till andra insatser. Medicinering är en del av behandlingsprogrammet och inte den enda åtgärden för ADHD/ADD. Stöd från skola och samhälle, implementering av anpassningar samt rimliga krav är också avgörande för en positiv prognos. I vissa situationer kan tjänsten även erbjudas utan behov av fysiskt besök.

Ny patient:

3000 kr / 60 minuter

Känd patient, återbesök:

2000 kr / 45 minuter

Bup Spektrum Läkemedelsbehandling

Bedömning för medicinering vid brett spektrum av barnpsykiatriska tillstånd

Individanpassad läkemedelsbehandling för ett brett spektrum av tillstånd, inklusive sömnproblem, ångest, depression, tics, beteendestörningar och emotionell instabilitet. Vi har lång erfarenhet av att hitta välfungerande medicinering och optimera behandlingen även för de patienter där man inte lyckats trots många tidigare försök. Vi har även kunskap som gör att vi kan avgöra när läkemedelsbehandling inte är den hjälpen någon behöver.

Ny patient:

3000 kr / 60 minuter

Känd patient, återbesök:

2000 kr / 45 minuter

Bup Spektrum Läkemedelsbehandling

Medicinuppföljning

Medicinuppföljning är avgörande för att optimera behandlingsresultat. Vi utvärderar effekterna av medicineringen och diskuterar kvarstående symtom och eventuella biverkningar. Om det behövs justerar eller förändrar vi medicineringen.

Medicinuppföljning läkare: 1250 kr / 30 min

Medicinuppföljning sjuksköterska: 700 min / 30 min

Bup Spektrum Läkemedelsbehandling

Receptförskrivning utan pågående vårdkontakt

Vi kan hjälpa till med recept om en aktuell lista över utskrivna och uthämtade recept från det senaste året är tillgänglig, samt en kopia av anteckningen från den senaste medicinuppföljningen.

Digital tjänst.

För patienter med pågående vårdkontakt är receptförskrivning kostnadsfri.

1000 kr /20 minuter

Tjänsten inkluderar videosamtal, genomgång av dokumentation och utföerndande av recept för två preparat.

bottom of page