top of page

Läkarbedömning

Första läkarbedömningen Bup Spektrum

Första bedömningssamtal hos barn- och ungdomspsykiater

Den första läkarbedömningen är viktig för att skapa en förtroendefull relation och för att förstå barnets behov. Tjänsten inkluderar inläsning av relevant medicinsk dokumentation. Du kan få hjälp med bedömning av samtliga psykiatriska tillstånd, läkemedelsbehandling, intygsskrivning och second opinion. 

En fullständig barnpsykiatrisk bedömning förutsätter vanligtvis minst ett fysiskt besök.

3000 kr / 60 minuter

Priset inkluderar inläsning före besöket och dokumentation efter besöket. Vid behov av extra administration kan en tilläggskostnad bli aktuellt.

Återbesök hos barn- och ungdomspsykiater Bup Spektrum

Återbesök hos barn- och ungdomspsykiater

Återbesök kan bli aktuellt vid olika tidpunkter under vårdkontakten. Till exempel för att komplettera nybesöket, återge en bedömning, följa upp behandlingen eller för att nya problem uppstår. I vissa fall kan återbesök ske digitalt. 

2000 kr / 45 minuter

Om administrativa uppgifter uppstår utöver vad som var planerat kan en tilläggskostnad bli aktuellt.

Livscoaching

Diagnostisering av ADHD / ADD / autism

Tjänsten lämpar sig för de barn och ungdomar som behöver en utredning och det finns kartläggning och underlag från skolan eller vården. ​ Det är viktigt att vi får tillgång till all relevant dokumentation, som tidigare utredningar, utlåtanden och journalkopior. Vi erbjuder inte utredning endast via digital kommunikation, det behövs minst ett fysiskt besök.

Första läkarbedömning:

3000 kr / 60 min

Därefter timpris:

2500 kr / 60 min

Image by Priscilla Du Preez 🇨🇦

Second opinion (ny medicinsk bedömning)

En second opinion kan vara hjälpsam när man önskar en expertis synpunkter och bedömning om diagnos, resultat av neuropsykiatrisk utredning, behandling eller annat beslut. Granskning av all tidigare dokumentation har år en central roll och är oftast tidskrävande. 

Vi erbjuder inte utredning endast via digital kommunikation, det behövs minst ett fysiskt besök.

Första läkarbedömning:

3000 kr / 60 min

Därefter timpris:

2500 kr / 60 min

bottom of page