top of page

Mer om teamet

Genom ömsesidig respekt och kommunikation strävar vi efter att skapa en trygg och omtänksam miljö. Vi ser varje patient som en unik individ och strävar efter att möta deras individuella behov. Vi är ett team som värdesätter samarbete både inom teamet och med våra patienter och familjer. Tillsammans arbetar vi hela tiden för att utvecklas och kunna erbjuda vård med hög kvalité.

Susanne Dejenfelt Bup Spektrum

Jag ser fram emot att stödja barn och ungdomar till en förbättrad psykisk hälsa.

Susanne Dejenfelt

Specialistsjuksköterska barn och  ungdom, KBT terapeut

Jag har under 34 år arbetat med barn och ungdomar, både inom somatisk sjukvård, förebyggande inom skolhälsovård och inom barnpsykiatri. Jag har mött många barn med olika svårigheter men också fantastiska styrkor. Min breda kunskap och erfarenhet gör att jag sett vikten av att se till helheten i barnet/ungdomens liv och hälsa. Kropp och själ samverkar och påverkar varandra. Tillsammans kan vi utforska och adressera både inre och yttre faktorer som påverkar barns välmående och hälsa. 

Charlotta Nynäs Bup Spektrum

Jag vill erbjuda professionell behandling för barn och föräldrar som främjar deras välbefinnande och livskvalitet.

Charlotta Nynäs

Jag är leg psykoterapeut med specialistkompetens inom KBT och med över 20 års erfarenhet på BUP, Ungdomsmottagning och specialiserad ätstörningsvård. För mig är det viktigt att du känner dig trygg och respekterad när vi träffas. Mitt mål är att möta er där ni är och tillsammans undersöker vi vad ni
behöver hjälp med. Vi jobbar tillsammans som ett team för att skapa de förutsättningar och förändringar som behövs för att förbättra ert mående och skapa en fungerande vardag.

Krisztina Pösz Bup Spektrum

Mitt mål är att skapa en verksamhet som präglas av kunskap, erfarenhet och en genuin önskan att hjälpa.

Krisztina Pösz

Min passion för medicin har varit närvarande sedan barndomen, och drömmen om att bli läkare har varit en stadig följeslagare genom åren. Med över 20 års erfarenhet som läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin har jag kontinuerligt fördjupat min kunskap och expertis. Utöver de vanligast efterfrågade diagnoser aktuellt som ADHD, ADD och autism, utför jag även utredningar och behandlingar för depression, ångest, tvång, tics och andra psykiatriska tillstånd. Mitt expertområde är att utreda och behandla i de alla svåraste och komplicerade patientfallen.

OM | BUP Spektrum

bottom of page