top of page

Läkarintyg

AEnB2Urmh3Yjd7LEyvvKyH3W10E79vh6hUL3kScmNjEJsevifs6Uc8jE-orJeM5Y5xe-tHXvnkcfDfxi-3mt7t93C6

Läkarintyg för körkort vid ADHD och autismspektrumtillstånd 

Bedömningen inkluderar inläsning av journalkopior, lista på ordinerade mediciner och uthämtade recept.  För körkort med högre behörighet för yrkesförarutbildning begärs även skolans beskrivning av fungerande i skolmiljön. Boka denna tjänst endast om du inte har kännedom om att du skulle ha något hinder för att få körkortstillstånd, exempelvis avslag tidigare eller trafikbrott. Digital tjänst.

1250 kr

Priset inkluderar inläsning, besök och utfärdande av intyg.

Bup Spektrum Läkarintyg

Intyg till Försäkringskassan

Vi kan hjälpa till med följande intyg:

- VAB-intyg, inklusive förhandsprövning

- läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

- assistansersättning

Vi tar emot förfrågningar om intyg för att överklaga ett tidigare beslut och för utfärdandet av omvårdnadsbidragsintyg i väntan på en neuropsykiatrisk utredning.

I vissa fall kan tjänsten erbjudas digitalt.

2500 kr per timme

Priset inkulderar inläsning, besök och utfärande av intyg.

Bup Spektrum läkarintyg

Läkarintyg till skola

Ett utdrag av intyg som vi kan hjälpa med:

- medicinskt motiverad skolfrånvaro

- behov av anpassningar

- behov av anpassad måltid

- fri kvot

- särskilda skäl för distansundervisning

Vissa intyg kan utföras via distanskontakt.

2500 kr per timme

Priset inkluderar inläsning, besök och utfärdande av intyg.

Bup Spektrum Läkarintyg

Intyg till kommun

Vi kan hjälpa till med följande intyg:

- LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

- Skolskjuts

- Färdtjänst

- Assistansersättning

Tjänsten kan erbjudas digitalt.

2500 kr per timme

Priset inkluderar inläsning, besök och utfärdandet av intyg

Bup Spektrum Läkarintyg

Intyg övrigt

Vi kan hjälpa till med följande: 

- Avbeställd resa

- Resa utomlands med centralstimulerande medicin

- Ledsagarintyg

- Assistanshund

Tjänsten kan erbjudas digitalt.

2500 kr per timme

Priset inkluderar inläsning, besök och utfärdandet av intyg.

bottom of page