top of page

Allmäna villkor

1. Inledning

Dessa villkor gäller för de tjänster som erbjuds av BUP Spektrum, en privat barnpsykiatrisk verksamhet. Genom att boka och använda våra tjänster, godkänner du dessa villkor.

 

2. Tjänster

Vi erbjuder psykiatrisk vård och behandling för barn och ungdomar. Våra tjänster inkluderar men är inte begränsade till utredning, rådgivning, terapi och uppföljning.

 

3. Bokning och avbokning

Tid för konsultation måste bokas i förväg. Vid återbud senast 48 timmar före avtalad tid debiteras ingen avgift. Vid återbud senast 24 timmar före avtalad tid debiteras halva avgiften. Vid avbokning inom 24 timmar eller uteblivet besök debiteras hela kostnaden.

4. Sekretess och personuppgifter

Vi förbinder oss att skydda dina personuppgifter. All information som samlas in om patienten behandlas konfidentiellt och i enlighet med gällande dataskyddslagar.

 

5. Vårdnadshavarens ansvar

För patienter under 18 år krävs samtycke från vårdnadshavare. Det är vårdnadshavarens ansvar att informera och inhämta nödvändigt samtycke från den andra vårdnadshavaren där så krävs.

 

6. Avgifter och betalning

Information om aktuella avgifter för våra tjänster finns tillgängliga på vår webbplats eller kan erhållas vid förfrågan. Betalning sker via en faktura med 30 dagars betalningsvillkor, som skickas till vårdnadshavarens e-postadress.

7. Ändringar av villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i dessa villkor. Ändrade villkor träder i kraft när de har publicerats på vår webbplats eller meddelats till dig på annat sätt.

 

8. Force majeure

Händelser utanför vår kontroll, som påverkar vår förmåga att uppfylla våra åtaganden (såsom naturkatastrofer, krig, strejk etc.), befriar oss från våra förpliktelser så länge händelsen pågår.

 

9. Kontaktinformation

För frågor om dessa villkor eller andra förfrågningar, vänligen kontakta vår kundtjänst via info@bupspektrum.se.

bottom of page